آزمون ریاضی از فصل 1 تا 4 (سری 2)

(سطح سوالات متوسط به پایین)

 
منبع :
http://anzali-shahed6.blogfa.com/post/396

نظرات()
نویسنده: یاسر همرا

دانلود طرح درس و راهنمای تدریس ریاضی ششم ابتدایی 91-92

دانلود طرح درس و راهنمای تدریس ریاضی ششم ابتدایی 91-92
در این تاپیک می توانید پاورپویت آماده شده برای ریاضی ششم ابتدایی را دانلود کنید.
این پاورپوینت به تشریح روش تدریس و نکاتی که لازم است معلم جهت تدریس بداند گنجانده شده است.
اصل فایل از سایت آموزش ریاضی است که تغییراتی در آن صورت گرفته است. و در ضمن به آفیس 2007 برای اجرا آن نیاز دارید.
از لینک زیر دانلود کنید.

  • لینک دانلود : present riazi 6.pptx
  • حجم فایل : 1.23 MB
  • تعداد دفعات دانلود : 819
  • نوع فایل : .pptx
  • http://moallemgoft.ir

نظرات()
نویسنده: یاسر همرا

چگونه یک طرح درس ریاضی (ششم) بنویسیم؟

مراحل و قسمت های یک طرح درس (ریاضی ششم )

چگونه یک طرح درس ریاضی (ششم) بنویسیم؟


 

1) عنوان درس :

2) نگاه کلی به درس (هدف کلی ) :

3) اهداف جزئی :

4) اهداف رفتاری (مهارتهایی که دانش آموزان بعد از تدریس این درس به آن دست پیدا می کنند ) :

5) ابزار و وسایل مورد نیاز (وسایل کمک آموزشی ) :

6) تجربه ی دانش آموز (آنچه که دانش آموز از سالهای قبل یا درس های قبلی در رابطه با این مفهوم یا موضوع می داند )

7) روش ارائه مفهوم ( روش تدریس ) ،و ارتباط آن با سایر دروس این کتاب (در کجای این کتاب در رابطه با این مفهوم مطلبی آمده است ؟ )

8) چالش هایی که ممکن است دانش آموز در هنگام یادگیری با آن مواجه شود .

چالش : یعنی الف- احساس نیاز کردن ،دانش آموز به نتیجه برسد که برای مفهوم جدید نیاز به مطلب و راه حل تازه ای دارد ب- به مشکل

برخورد کردن و برای رفع آن تلاش کردن . دانش آموز در یک چالش آموزشی قرار می گیرد یا موفق می شود یا نمی شود سعی می کند که

مشکل را بر طرف کند ، مساله جدید بسازد و حل مساله کند تا به یاد گیری برسد .

چالش ممکن است در 4 قسمت به وجود آید :

1- هنگام درک مفهوم 2- هنگام انجام فعالیت 3- هنگام انجام کار در کلاس 4- در انجام تمرین

9) راهکارهای داده شده در کتاب جهت رفع چالش فوق

10) ارائه درس :

مراحل ارائه درس : 1- ارائه یک یا دو فعالیت خارج از کتاب مربوط به مفهوم درس ( بیشتر دست ورزی باشد )

2- انجام فعالیت های کتاب توسط دانش آموز ( فعالیت های کتاب اکثرا به سبک یادگیری تصویری است و بعضی سبک کلامی )

فعالیت ها را دانش آموزان می توانند به صورت فردی یا گروهی انجام دهند بستگی به نوع فعالیت، و دانش آموزان دارد .

3 – انجام کار در کلاس توسط دانش آموزان به صورت انفرادی

نکته :

الف فعالیت : فعالیت 1- مفهوم را می سازد 2- دانش آموز در موضوع درگیر می شود 3- به معلم هدف و مفهوم را نشان می دهد

4- در کلاس انجام می شود 5- دانش آموز باید همه ی فعالیت ها را انجام دهد و معلم باید راهبر و هدایت کننده باشد و

جمع بندی کند .

 

ب) کار در کلاس : 1- در این قسمت دانش آموز خود را ارزیابی می کند و معلم دانش آموز را 2- در کلاس انجام می شود .

 

ج ) تمرین : 1- باعث تثبیت یاد گیری می شود . 2- در خانه انجام می شود .

 

    1

 

 

ارائه درس

 

    * در طول تدریس معلم قرار نیست متکلم وحده بوده و راه حل ها را بگوید و همه چیز را بررسی کرده و نتیجه گیری کند ، بلکه معلم و دانش آموز

هر دو گام به گام حرکت می کنند . معلم راهبر و هدایت کننده است ودر آخر جمع بندی می کند. و همه ی فعالیت ها توسط دانش آموز انجام می شود .

* یاد گیری دانش آموز از طریق فعالیت محوری و تمرین وتکرار انجام می پذیرد .

 

* ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کنیم

گام 1: فعالیت دست ورزی خارج از کلاس( که توسط معلم تهیه شده ودانش آموزان ابزار و وسایل آن را آورده اند ) را به دانش آموزان می دهیم و از

آنان می خواهیم در گروه انجام دهند . هنگام انجام کار به آنان سر می زنیم و اگر مشکلی بود آنان را هدایت می کنیم . پس از انجام فعالیت یک یا دو

نفر به جلو کلاس بیایند و فعالیت را انجام دهند.(یاد گیری دانش آموزان از یکدیگر) و اگر دانش آموزی از راه دیگری انجام داده به جلو کلاس بیاید و

چگونگی انجام کار را برای دانش آموزان بیان کند . (کلامی)

نکته: اگر بعد از راهنمایی معلم هیچ کس نتوانست فعالیت را انجام دهد معلم باید خودش یک نمونه انجام دهد .

گام 2: دانش آموزان فعالیت های کتاب را انجام دهند . (سبک تصویری ) ، در ضمن کار، معلم سرکشی می کند و راهنمایی می کند . بعد تعدادی از دانش

آموزان به جلو کلاس آمده و هر کدام روش خود را توضیح دهند . (کلامی )

گام 3: انجام کار در کلاس توسط دانش آموزان به صورت انفرادی

 

سبک های یادگیری شناختی

 

نوع یاد گیری و درک مساله دانش آموزان با هم فرق دارد . یعنی نوع نگاه آنان به ریاضی ، مجاری و راههای شناخت دانش آموزان به 5 حس

محدود است ؛ که حواس بینایی و شنوایی و لامسه در ارتباط با جهان خارج و یادگیری، از دیگر حس ها برترند و نقش بیشتری دارند .

حس بینایی      مبنای تفکر تصویری

حس شنوایی      مبنای تفکر کلامی

حس لامسه مبنای تفکر دست ورزی و ساختنی

در اکثر دانش آموزان یکی از این سبک یادگیری بر2 تای دیگر غلبه دارد یعنی هر دانش آموز از راه یکی از این 3 سبک بهتر یاد می گیرد .

این 3 مهارت تفکر، 3 سبک یادگیری ( دست ورزی – تصویری – کلامی ) را تشکیل می دهند . پایه رسیدن به یادگیری تفکر است .

 

 

 

2

 

ویژگیهای دانش آموزان با سبک های مختلف یاد گیری

 

الف ) سبک دست ورزی : 1- با بکار گیری ابزار ها ، ساختن شکل و بازسازی ذهنی ساختارها در ذهن خود، مفاهیم را یاد می گیرند .

2- مفاهیم ریاضی را تا وقتی خودشان بازسازی نکنند نمی فهمند .

3- دست ، بازسازی ساختار و تفکر نقش مهمی در یادگیری دارد

4- صنعتگران و مخترعین از این گروه هستند .

     5- حرکت از ملموس به سمت مجرد .

 

ب) سبک تصویری : 1- تصویر سازی نقش مهمی در یادگیری و تفکرشان دارد .

2- افراد این سبک از به زبان آوردن روند تفکر خود عاجزند .

3- استدلال آنها کلی است مانند نگاه کردن به اجزای یک تابلو به طور سرتاسری

4- ادراک از کل به جز

5- در برقراری رابطه بین اجزا ضعیف هستند .

 

ج) سبک کلامی: 1- کلام نقش مهمی در تفکر و یادگیریشان دارد .

2- وقتی فکر می کنند به زبان کلمات وجملات با خود حرف می زنند .

3- می توانند افکار خود را مستقیما روی کاغذ بیاورند .

4- استدلال ریاضی مرحله بمرحله و جز به جز است .

5- حرکت از جز به کل

6- در کنار هم قرار دادن جزئیات قوی هستند .

7- در همبستگی مبانی و ساختار های کلی می لنگند .

 

 

    مصطفی زارع

    ششم ابتدایی هوشمند

نظرات()
نویسنده: یاسر همرا

ابزارهای ارزشیابی معلمان پایه ششم ابتدایی - خیلی مهم و ضروری

تکالیف درسی از منظر تعداد دانش آموزان درگیر به سه دسته تقسیم می شود:

1-   تکالیف عمومی : تکالیفی که برای تمامی دانش  آموزان کلاس در نظر گرفتـه می شود.

2-   تکالیف گروهی : امروزه فعالیت گروهی در کلاس درس بسیار مورد اقبال معلمان است. معلمان تلاش می کنند تعداد محدودی از دانش آموزان را دریک گروه سازمان داده وآنها را برای اجرای فعالیتهایی به مشارکت وادار کنند. تکالیف گروهی براساس نوع گروه وهدف گروه ارائه می شود. مهم این است که تکالیف گروهی باید قابلیت انجام گروهی را نیز داشته باشد وآنها را به تعامل وهمفکری وادارد.

3-   تکالیف انفرادی : این تکالیف براساس شناخت معلم از ویژگیهای دانش آموز ارائه می شود. وجود تفاوتهای فردی در بین دانش آموز، این دسته از تکالیف را ضروری می نماید.

     معلم می تواند براساس شناختی که از دانش آموز خاصی پیدا کرده است و به فرض او را در یک زمینه ضعیف دیده برایش تکلیفی تعیین کند تا ضعفش جبران شود. یا این که برعکس، دانش ‌آموزی که در زمینه ای قوی است و می توان تکالیف ویژه ایی برایش در نظر گرفت. مثلاً در مهارتهای هنری می تواند برای کودکی که شایستگی خاصی در رشته ای از خود نشان داده، تکلیف ویژه ایی پیشنهاد کند.همچنین بر اساس نیاز کلاس و بر اساس انتظارات آموزشی می تواند تکالیفی برای گروه یا همة کلاس طراحی کند.

تکالیف درسی را از نظر محتوا می توان به چهار گروه تقسیم کرد :

1-  تکالیف تمرینی: این نوع تکالیف، قدیمی ترین ورایج ترین تکالیف درسی در مدارس هستند. معمولاً به صورت کتبی وبرای تثبیت یادگیری به روش تکرار وتمرین اجرا می شود. این تکالیف در صورت کثرت استفاده، ملال انگیز وخسته کننده است و اگر بیش از حداستفاده شود، همان مشقهای پرمشقتی است که همه ما تجربة آن را در ذهن داریم؛ لذا ازاین نوع تکالیف در حــد واندازه خود باید اســتفاده کرد وپیشنهاد می شود، بیشتر این گونه تکالیف در مدرسه اجرا شود.

2

نظرات()
نویسنده: یاسر همرا ادامه مطلب ...

چک لیست ارزشیابی ریاضی پایه ششم

چک لیست ریاضی ششم فصل 1

 

 چک لیست ریاضی ششم فصل 2

 چک لیست ریاضی ششم فصل3

 

 

 

 

 چک لیست ریاضی ششم فصل 4 

چک لیست ریاضی ششم فصل 5 

چک لیست ریاضی ششم فصل6 

چک لیست ریاضی ششم فصل7

 


منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com

نظرات()
نویسنده: یاسر همرا

نمونه چک لیست ارزشیابی درس ریاضی کلاس ششم

نمونه چک لیست برای درس ریاضی کلاس ششم 

منبع :http://baraneymahabad.blogfa.com

نظرات()
نویسنده: یاسر همرا

چک لیست ریاضی پایه ششم فصل7

چک لیست ریاضی ششم فصل7

  

منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com

نظرات()
نویسنده: یاسر همرا

چک لیست ریاضی پایه ششم فصل 6

چک لیست ریاضی ششم فصل6 

منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com

نظرات()
نویسنده: یاسر همرا

.:: آخرین مطالب ::.

» آزمون ریاضی از فصل 1 تا 4 (سری 2) ( ۱۳٩٢/۱۱/۱۱ )
» دانلود طرح درس و راهنمای تدریس ریاضی ششم ابتدایی 91-92 ( ۱۳٩٢/٩/٢٧ )
» چگونه یک طرح درس ریاضی (ششم) بنویسیم؟ ( ۱۳٩٢/٩/٢٧ )
» ابزارهای ارزشیابی معلمان پایه ششم ابتدایی - خیلی مهم و ضروری ( ۱۳٩٢/٩/۱۸ )
» چک لیست ارزشیابی ریاضی پایه ششم ( ۱۳٩٢/٩/۱۸ )
» نمونه چک لیست ارزشیابی درس ریاضی کلاس ششم ( ۱۳٩٢/٩/۱۸ )
» چک لیست ریاضی پایه ششم فصل7 ( ۱۳٩٢/٩/۱۸ )
» چک لیست ریاضی پایه ششم فصل 6 ( ۱۳٩٢/٩/۱۸ )
» چک لیست ریاضی پایه ششم فصل 5 ( ۱۳٩٢/٩/۱۸ )
» چک لیست ریاضی پایه ششم فصل 4 ( ۱۳٩٢/٩/۱۸ )