پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

دانلود طرح درس و راهنمای تدریس ریاضی ششم ابتدایی 91-92

دانلود طرح درس و راهنمای تدریس ریاضی ششم ابتدایی 91-92
در این تاپیک می توانید پاورپویت آماده شده برای ریاضی ششم ابتدایی را دانلود کنید.
این پاورپوینت به تشریح روش تدریس و نکاتی که لازم است معلم جهت تدریس بداند گنجانده شده است.
اصل فایل از سایت آموزش ریاضی است که تغییراتی در آن صورت گرفته است. و در ضمن به آفیس 2007 برای اجرا آن نیاز دارید.
از لینک زیر دانلود کنید.

  • لینک دانلود : present riazi 6.pptx
  • حجم فایل : 1.23 MB
  • تعداد دفعات دانلود : 819
  • نوع فایل : .pptx
  • http://moallemgoft.ir

چگونه یک طرح درس ریاضی (ششم) بنویسیم؟

مراحل و قسمت های یک طرح درس (ریاضی ششم )

چگونه یک طرح درس ریاضی (ششم) بنویسیم؟


 

1) عنوان درس :

2) نگاه کلی به درس (هدف کلی ) :

3) اهداف جزئی :

4) اهداف رفتاری (مهارتهایی که دانش آموزان بعد از تدریس این درس به آن دست پیدا می کنند ) :

5) ابزار و وسایل مورد نیاز (وسایل کمک آموزشی ) :

6) تجربه ی دانش آموز (آنچه که دانش آموز از سالهای قبل یا درس های قبلی در رابطه با این مفهوم یا موضوع می داند )

7) روش ارائه مفهوم ( روش تدریس ) ،و ارتباط آن با سایر دروس این کتاب (در کجای این کتاب در رابطه با این مفهوم مطلبی آمده است ؟ )

8) چالش هایی که ممکن است دانش آموز در هنگام یادگیری با آن مواجه شود .

چالش : یعنی الف- احساس نیاز کردن ،دانش آموز به نتیجه برسد که برای مفهوم جدید نیاز به مطلب و راه حل تازه ای دارد ب- به مشکل

برخورد کردن و برای رفع آن تلاش کردن . دانش آموز در یک چالش آموزشی قرار می گیرد یا موفق می شود یا نمی شود سعی می کند که

مشکل را بر طرف کند ، مساله جدید بسازد و حل مساله کند تا به یاد گیری برسد .

چالش ممکن است در 4 قسمت به وجود آید :

1- هنگام درک مفهوم 2- هنگام انجام فعالیت 3- هنگام انجام کار در کلاس 4- در انجام تمرین

9) راهکارهای داده شده در کتاب جهت رفع چالش فوق

10) ارائه درس :

مراحل ارائه درس : 1- ارائه یک یا دو فعالیت خارج از کتاب مربوط به مفهوم درس ( بیشتر دست ورزی باشد )

2- انجام فعالیت های کتاب توسط دانش آموز ( فعالیت های کتاب اکثرا به سبک یادگیری تصویری است و بعضی سبک کلامی )

فعالیت ها را دانش آموزان می توانند به صورت فردی یا گروهی انجام دهند بستگی به نوع فعالیت، و دانش آموزان دارد .

3 – انجام کار در کلاس توسط دانش آموزان به صورت انفرادی

نکته :

الف فعالیت : فعالیت 1- مفهوم را می سازد 2- دانش آموز در موضوع درگیر می شود 3- به معلم هدف و مفهوم را نشان می دهد

4- در کلاس انجام می شود 5- دانش آموز باید همه ی فعالیت ها را انجام دهد و معلم باید راهبر و هدایت کننده باشد و

جمع بندی کند .

 

ب) کار در کلاس : 1- در این قسمت دانش آموز خود را ارزیابی می کند و معلم دانش آموز را 2- در کلاس انجام می شود .

 

ج ) تمرین : 1- باعث تثبیت یاد گیری می شود . 2- در خانه انجام می شود .

 

    1

 

 

ارائه درس

 

    * در طول تدریس معلم قرار نیست متکلم وحده بوده و راه حل ها را بگوید و همه چیز را بررسی کرده و نتیجه گیری کند ، بلکه معلم و دانش آموز

هر دو گام به گام حرکت می کنند . معلم راهبر و هدایت کننده است ودر آخر جمع بندی می کند. و همه ی فعالیت ها توسط دانش آموز انجام می شود .

* یاد گیری دانش آموز از طریق فعالیت محوری و تمرین وتکرار انجام می پذیرد .

 

* ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کنیم

گام 1: فعالیت دست ورزی خارج از کلاس( که توسط معلم تهیه شده ودانش آموزان ابزار و وسایل آن را آورده اند ) را به دانش آموزان می دهیم و از

آنان می خواهیم در گروه انجام دهند . هنگام انجام کار به آنان سر می زنیم و اگر مشکلی بود آنان را هدایت می کنیم . پس از انجام فعالیت یک یا دو

نفر به جلو کلاس بیایند و فعالیت را انجام دهند.(یاد گیری دانش آموزان از یکدیگر) و اگر دانش آموزی از راه دیگری انجام داده به جلو کلاس بیاید و

چگونگی انجام کار را برای دانش آموزان بیان کند . (کلامی)

نکته: اگر بعد از راهنمایی معلم هیچ کس نتوانست فعالیت را انجام دهد معلم باید خودش یک نمونه انجام دهد .

گام 2: دانش آموزان فعالیت های کتاب را انجام دهند . (سبک تصویری ) ، در ضمن کار، معلم سرکشی می کند و راهنمایی می کند . بعد تعدادی از دانش

آموزان به جلو کلاس آمده و هر کدام روش خود را توضیح دهند . (کلامی )

گام 3: انجام کار در کلاس توسط دانش آموزان به صورت انفرادی

 

سبک های یادگیری شناختی

 

نوع یاد گیری و درک مساله دانش آموزان با هم فرق دارد . یعنی نوع نگاه آنان به ریاضی ، مجاری و راههای شناخت دانش آموزان به 5 حس

محدود است ؛ که حواس بینایی و شنوایی و لامسه در ارتباط با جهان خارج و یادگیری، از دیگر حس ها برترند و نقش بیشتری دارند .

حس بینایی      مبنای تفکر تصویری

حس شنوایی      مبنای تفکر کلامی

حس لامسه مبنای تفکر دست ورزی و ساختنی

در اکثر دانش آموزان یکی از این سبک یادگیری بر2 تای دیگر غلبه دارد یعنی هر دانش آموز از راه یکی از این 3 سبک بهتر یاد می گیرد .

این 3 مهارت تفکر، 3 سبک یادگیری ( دست ورزی – تصویری – کلامی ) را تشکیل می دهند . پایه رسیدن به یادگیری تفکر است .

 

 

 

2

 

ویژگیهای دانش آموزان با سبک های مختلف یاد گیری

 

الف ) سبک دست ورزی : 1- با بکار گیری ابزار ها ، ساختن شکل و بازسازی ذهنی ساختارها در ذهن خود، مفاهیم را یاد می گیرند .

2- مفاهیم ریاضی را تا وقتی خودشان بازسازی نکنند نمی فهمند .

3- دست ، بازسازی ساختار و تفکر نقش مهمی در یادگیری دارد

4- صنعتگران و مخترعین از این گروه هستند .

     5- حرکت از ملموس به سمت مجرد .

 

ب) سبک تصویری : 1- تصویر سازی نقش مهمی در یادگیری و تفکرشان دارد .

2- افراد این سبک از به زبان آوردن روند تفکر خود عاجزند .

3- استدلال آنها کلی است مانند نگاه کردن به اجزای یک تابلو به طور سرتاسری

4- ادراک از کل به جز

5- در برقراری رابطه بین اجزا ضعیف هستند .

 

ج) سبک کلامی: 1- کلام نقش مهمی در تفکر و یادگیریشان دارد .

2- وقتی فکر می کنند به زبان کلمات وجملات با خود حرف می زنند .

3- می توانند افکار خود را مستقیما روی کاغذ بیاورند .

4- استدلال ریاضی مرحله بمرحله و جز به جز است .

5- حرکت از جز به کل

6- در کنار هم قرار دادن جزئیات قوی هستند .

7- در همبستگی مبانی و ساختار های کلی می لنگند .

 

 

    مصطفی زارع

    ششم ابتدایی هوشمند


ابزارهای ارزشیابی معلمان پایه ششم ابتدایی - خیلی مهم و ضروری

تکالیف درسی از منظر تعداد دانش آموزان درگیر به سه دسته تقسیم می شود:

1-   تکالیف عمومی : تکالیفی که برای تمامی دانش  آموزان کلاس در نظر گرفتـه می شود.

2-   تکالیف گروهی : امروزه فعالیت گروهی در کلاس درس بسیار مورد اقبال معلمان است. معلمان تلاش می کنند تعداد محدودی از دانش آموزان را دریک گروه سازمان داده وآنها را برای اجرای فعالیتهایی به مشارکت وادار کنند. تکالیف گروهی براساس نوع گروه وهدف گروه ارائه می شود. مهم این است که تکالیف گروهی باید قابلیت انجام گروهی را نیز داشته باشد وآنها را به تعامل وهمفکری وادارد.

3-   تکالیف انفرادی : این تکالیف براساس شناخت معلم از ویژگیهای دانش آموز ارائه می شود. وجود تفاوتهای فردی در بین دانش آموز، این دسته از تکالیف را ضروری می نماید.

     معلم می تواند براساس شناختی که از دانش آموز خاصی پیدا کرده است و به فرض او را در یک زمینه ضعیف دیده برایش تکلیفی تعیین کند تا ضعفش جبران شود. یا این که برعکس، دانش ‌آموزی که در زمینه ای قوی است و می توان تکالیف ویژه ایی برایش در نظر گرفت. مثلاً در مهارتهای هنری می تواند برای کودکی که شایستگی خاصی در رشته ای از خود نشان داده، تکلیف ویژه ایی پیشنهاد کند.همچنین بر اساس نیاز کلاس و بر اساس انتظارات آموزشی می تواند تکالیفی برای گروه یا همة کلاس طراحی کند.

تکالیف درسی را از نظر محتوا می توان به چهار گروه تقسیم کرد :

1-  تکالیف تمرینی: این نوع تکالیف، قدیمی ترین ورایج ترین تکالیف درسی در مدارس هستند. معمولاً به صورت کتبی وبرای تثبیت یادگیری به روش تکرار وتمرین اجرا می شود. این تکالیف در صورت کثرت استفاده، ملال انگیز وخسته کننده است و اگر بیش از حداستفاده شود، همان مشقهای پرمشقتی است که همه ما تجربة آن را در ذهن داریم؛ لذا ازاین نوع تکالیف در حــد واندازه خود باید اســتفاده کرد وپیشنهاد می شود، بیشتر این گونه تکالیف در مدرسه اجرا شود.

2

ادامه مطلب

چک لیست ارزشیابی ریاضی پایه ششم

چک لیست ریاضی ششم فصل 1

 

 چک لیست ریاضی ششم فصل 2

 چک لیست ریاضی ششم فصل3

 

 

 

 

 چک لیست ریاضی ششم فصل 4 

چک لیست ریاضی ششم فصل 5 

چک لیست ریاضی ششم فصل6 

چک لیست ریاضی ششم فصل7

 


منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com


نمونه چک لیست ارزشیابی درس ریاضی کلاس ششم

نمونه چک لیست برای درس ریاضی کلاس ششم 

منبع :http://baraneymahabad.blogfa.com


چک لیست ریاضی پایه ششم فصل7

چک لیست ریاضی ششم فصل7

  

منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com


چک لیست ریاضی پایه ششم فصل 6

چک لیست ریاضی ششم فصل6 

منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com


چک لیست ریاضی پایه ششم فصل 5

چک لیست ریاضی ششم فصل 5 

منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com


چک لیست ریاضی پایه ششم فصل 4

 چک لیست ریاضی ششم فصل 4 

منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com


چک لیست ریاضی پایه ششم فصل3


 چک لیست ریاضی ششم فصل3 

منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com


چک لیست ریاضی ششم فصل 2


 چک لیست ریاضی ششم فصل 2

 

منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com


چک لیست پایه ششم چک لیست ریاضی ششم فصل 1

http://www./images/57020744719915246688.gif

 

 

 

چک لیست ریاضی ششم فصل 1

 

 

منبع :http://sheshom91zavareh.blogfa.com


دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی درس 1 و 2

دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی درس 1 و 2 لینک (1)
دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی درس 1 و 2 لینک (2)
منبع »http://www.portal1.teg-eaedu.ir

شیوه نامه ارزشیابی و نمونه سوالات پایه ششم ابتدایی به تفکیک درس

جهت استفاده از مجموعه اهداف و نمونه سوالات پایه ششم ابتدایی بر روی هر یک از عناوین ذیل کلیک و  جهت اجرا بر روی کامپیوتر خود آنرا  دانلود نمایید.

برای مشاهده‌ی هر یک از فایلها ابتدا آن را از حالت فشرده خارج ساخته سپس اجرا نمایید.

در ضمن

 برای اجرا آنها  

نیاز به(Flash Player) می باشد  .

 

- شیوه نامه ارزشیابی سایر دروس پایه‌ی ششم

۱ - هدیه‌های آسمان

۲- علوم

۳- ریاضی

۴- علوم اجتماعی 

۵- فارسی

 


منبع :

 

http://www.aee.medu.ir

نویسنده : یاسر همرا : ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٤
Comments نظرات () لینک دائم

دانلود فیلم کشاورز و روبات با کیفیت بالا (تفکر و پژوهش ششم)

دانلود فیلم کشاورز و روبات با کیفیت بالا
(تفکر و پژوهش ششم)دانلود فیلم آموزشی(کشاورز و روبات)
منبع:بانک سوالات ششم - بیگدلی
به  ادامه ی مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب
نویسنده : یاسر همرا : ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٤
Comments نظرات () لینک دائم

دانلود سوالهای مطالعات اجتماعی کلاس ششم ابتدایی

**اجتماعی**

نمونه سوال شماره ۱اجتماعی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۲اجتماعی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۳ اجتماعی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۴ اجتماعی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۵ اجتماعی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۶ اجتماعی ششم نوبت اول

 

منبع: پایه ششم، دبستان شاهد بندر انزلی

 

نویسنده : یاسر همرا : ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم

دانلود نمونه سوالهای علوم کلاس ششم ابتدایی

**علوم**

نمونه سوال شماره ۱ علوم ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۲علوم ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۳علوم ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۴علوم ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۵علوم ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۶علوم ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۷علوم ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۸ علوم ششم نوبت اول *جدید* 

نمونه سوال شماره ۹علوم ششم نوبت اول *جدید* 

نمونه سوال شماره ۱۰علوم ششم نوبت اول *جدید* 

نویسنده : یاسر همرا : ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم

دانلودنمونه سوالهای فارسی کلاس ششم ابتدایی

**فارسی**

نمونه سوال شماره ۱ فارسی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۲فارسی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۳فارسی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۴فارسی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۵فارسی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۶فارسی ششم نوبت اول 

منبع: پایه ششم، دبستان شاهد بندر انزلی 


 

نویسنده : یاسر همرا : ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم

دانلود سوالهای ریاضی و سوالات تیزهوشان کلاس ششم ابتدایی

**ریاضی**

نمونه سوال شماره ۱ ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۲ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۳ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۴ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۵ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۶ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۷ریاضی ششم نوبت اول

دانلود مجموعه مسئله های چهارگزینه ای تیزهوشان

1  

منبع: پایه ششم، دبستان شاهد بندر انزلی 


دانلود پاسخ نامه‌سوالات

1
نویسنده : یاسر همرا : ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم

کتاب آموزش انواع آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی


کتاب آموزش انواع آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی از اینجا دانلود کنید .

آموزش دستور زبان فارسی
منبع :http://clase6.blogfa.com/
نویسنده : یاسر همرا : ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم

دانلود آزمون هدیه های آسمان 7 درس آول کلاس ششم

منبع :http://6sheshom6.blogfa.com/

نویسنده : یاسر همرا : ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم

دانلود آزمون تستی قلمچی ششم

دانلود آزمون تستی قلمچی ششم

هدیه۹۲/۰۹/۰۸

دریافت سوال

اجتماعی۹۲/۰۹/۰۸


دریافت سوال

ریاضی۹۲/۰۹/۰۸

دریافت سوال

علوم۹۲/۰۹/۰۸

دریافت سوال

فارسی۹۲/۰۹/۰۸


دریافت سوال


مبین خوی

نویسنده : یاسر همرا : ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم

آموزش درس به درس ریاضی پایه ششم برای معلمان1392

آموزش درس به درس ریاضی پایه ششم برای معلمان1391

 

آموزش درس به درس ریاضی پایه ششم برای معلمان1391

فصل اول

درس اول

درس دوم

راهبرد حل مسئله

درس سوم

درس چهارم

فصل دوم

درس اول

درس دوم

راهبرد حل مسئله

درس سوم

درس چهارم

فصل سوم

درس اول

درس دوم

 

فصل چهارم

درس اول

درس دوم


درس سوم  


درس چهارم


راهبرد حل مسئله

فصل پنجم

درس اول   


درس دوم  


درس سوم  


درس چهارم  

فصل ششم

درس اول


درس دوم


درس سوم


درس چهارم


حل مسئله

فصل هفتم

درس اول


درس دوم


درس سوم


درس چهارم


حل مسئله

فصل هشتم

 
 
​آموزش و راهنمای گام به گام ریاضی ششم ابتدایی

نمونه سؤالات تستی درس 6 اجتماعی ششم

 
نمونه سوالات تستی درس 6 اجتماعی ششم
برای دانلود نمونه سوالات درس ششم اجتماعی ششم 

بر روی لینک زیر کلیک کنید.


تعداد سؤالات (28سوال)
منبع :http://abbas-rasooli.blogfa.com/