پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

تمرین آموزشی درس دوم فارسی پنجم (فضل خدا )

تمرین آموزشی درس فارسی درس دوم (فضل خدا )

تمرین آموزشی درس فارسی درس دوم (فضل خدا )

 کاربرگ شامل واژه نامه ها ،واژه آموزی ، نکات نگارشی ، املا و واژه آموزی و درک متن است . فعالیت های متنوع  این کاربرگ در قالبی بسیار زیبا طراحی شده که شوق ورغبت به یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد وآموخته های آنان را تثبیت می کندتا دانش آموز دریک فضای شاد وجذاب به یادگیری عمیق بپردازد.

این کاربرگ  به صورت word و به صورت باز تهیه شده است تا امکان ویرایش و تغییرات احتمالی آتی در آن وجود داشته باشد.

Image result for ‫دانلود‬‎

نویسنده : یاسر همرا : ٥:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

تمرین آموزشی درس اول فارسی پنجم (تماشاخانه )

تمرین آموزشی درس فارسی درس اول (تماشاخانه )

تمرین آموزشی درس فارسی درس اول (تماشاخانه )

این کاربرگ شامل واژه نامه ها ،واژه آموزی ، نکات نگارشی ، املا و واژه آموزی و درک متن است . فعالیت های متنوع  این کاربرگ در قالبی بسیار زیبا طراحی شده که شوق ورغبت به یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد وآموخته های آنان را تثبیت می کندتا دانش آموز دریک فضای شاد وجذاب به یادگیری عمیق بپردازد.

این کاربرگ  به صورت word و به صورت باز تهیه شده است تا امکان ویرایش و تغییرات احتمالی آتی در آن وجود داشته باشد.

Image result for ‫دانلود‬‎

نویسنده : یاسر همرا : ٥:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

آزمون درس ۶ علوم پنجم / چه خبر ۱ (حس بینایی و حس شنوایی)

آزمون علوم درس 6 چه خبر 1 (حس بینایی و حس شنوایی)این آزمون شامل سوالات از بخش های حس شنوایی و حس بینایی درس ۶ در قالبی بسیار زیبا طراحی شده است .

 

Image result for ‫دانلود‬‎

نویسنده : یاسر همرا : ٥:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

تمرین آموزشی درس سوم فارسی پنجم (رازی و ساخت بیمارستان )

تمرین آموزشی درس فارسی درس سوم (رازی و ساخت بیمارستان )

این کاربرگ شامل واژه نامه ها ،واژه آموزی ، نکات نگارشی ، املا و واژه آموزی و درک متن است . قعالیت های متنوع  این کاربرگ در قالبی بسیار زیبا طراحی شده که شوق ورغبت به یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد وآموخته های آنان را تثبیت می کندتا دانش آموز دریک فضای شاد وجذاب به یادگیری عمیق بپردازد.

Image result for ‫دانلود‬‎

نویسنده : یاسر همرا : ٥:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

تمرین آموزشی درس چهارم فارسی پنجم (بازرگان وپسران )

تمرین آموزشی درس فارسی درس چهارم (بازرگان وپسران )

تمرین آموزشی درس فارسی درس چهارم (بازرگان وپسران )

این کاربرگ شامل واژه نامه ها ،واژه آموزی ، نکات نگارشی ، املا و واژه آموزی و درک متن است . فعالیت های متنوع  این کاربرگ در قالبی بسیار زیبا طراحی شده که شوق ورغبت به یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد وآموخته های آنان را تثبیت می کندتا دانش آموز دریک فضای شاد وجذاب به یادگیری عمیق بپردازد.

این کاربرگ  به صورت word و به صورت باز تهیه شده است تا امکان ویرایش و تغییرات احتمالی آتی در آن وجود داشته باشد.

نویسنده : یاسر همرا : ٥:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

تمرین آموزشی درس پنجم فارسی پایه پنجم (چنار و کدوبُن )

تمرین آموزشی درس فارسی درس پنجم (چنار و کدوبُن )

این کاربرگ شامل واژه نامه ها ،واژه آموزی ، نکات نگارشی ، املا و واژه آموزی و درک متن است . فعالیت های متنوع  این کاربرگ در قالبی بسیار زیبا طراحی شده که شوق ورغبت به یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد وآموخته های آنان را تثبیت می کندتا دانش آموز دریک فضای شاد وجذاب به یادگیری عمیق بپردازد.

این کاربرگ  به صورت word و به صورت باز تهیه شده است تا امکان ویرایش و تغییرات احتمالی آتی در آن وجود داشته باشد.

Image result for ‫دانلود‬‎

نویسنده : یاسر همرا : ٥:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

گزارش کارورزی تمرین معلمی برای دانشجو معلمان ۱ و ۲

گزارش کارورزی تمرین معلمی ۱ و ۲

گزارش کارورزی تمرین معلمی 1 و 2 گزارش مربوط به گزارش  کارورزی تمرین معلمی برای دانشجو معلمان در دو فایل word تهیه شده که دانشجویان عزیز می توانند با تغییرات اندکی گزارش مربوط به کارروزی خود را در طول ترم تحصیلی کامل کنند . گزارش  شامل  (وضعیت مکان آموزشگاه وضعیت کلی ساختمان ،گزارش اجمالی از کلاس درس،روابط انسانی و عاطفی ،نقاط قوت و ضعف معلم)

Image result for ‫دانلود‬‎

 

گزارش کارورزی تمرین معلمی برای دانشجو معلمان ۱ و ۲

نویسنده : یاسر همرا : ٤:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

تمرین آموزشی درس هشتم فارسی پایه پنجم (دفاع از میهن )

تمرین آموزشی درس هشتم فارسی پایه پنجم (دفاع از میهن )

تمرین آموزشی درس فارسی درس هشتم (دفاع از میهن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کاربرگ شامل واژه نامه ها ،واژه آموزی ، نکات نگارشی ، املا و واژه آموزی و درک متن است . فعالیت های متنوع  این کاربرگ در قالبی بسیار زیبا طراحی شده که شوق ورغبت به یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد وآموخته های آنان را تثبیت می کندتا دانش آموز دریک فضای شاد وجذاب به یادگیری عمیق بپردازد.

این کاربرگ  به صورت word و به صورت باز تهیه شده است تا امکان ویرایش و تغییرات احتمالی آتی در آن وجود داشته باشد.

 

Image result for ‫دانلود‬‎

نویسنده : یاسر همرا : ۳:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

پورپوزال بررسی اثر بخشی روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است.

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ در شهر ….. تدریس می کنند را تشکیل می دهد که شامل ….. معلم (….. معلم مرد و ….. معلم زن) و ….. دانش آموز (…… دانش آموز پسر …… دانش آموز دختر) را در بر می گیرد. از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان ….. نفر از معلمان ابتدائی و …… نفر از دانش آموزان به عنوان حجم نمونه انتخاب خواهند شد. در مرحله بعد پرسشنامه میزان استفاده معلمان از روش های نوین تدریس و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در بین معلمان توزیع و جمع آوری و تحلیل می شود .

                                                       Image result for ‫دانلود‬‎

نویسنده : یاسر همرا : ۳:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

تمرین آموزشی درس ششم فارسی پایه پنجم (سرود ملی )

تمرین آموزشی درس  فارسی پنجم (سرود ملی )

تمرین آموزشی درس فارسی درس ششم(سرود ملی )

این کاربرگ شامل واژه نامه ها ،واژه آموزی ، نکات نگارشی ، املا و واژه آموزی و درک متن است .

فعالیت های متنوع  این کاربرگ در قالبی بسیار زیبا طراحی شده که شوق ورغبت به یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد وآموخته های آنان را تثبیت می کندتا دانش آموز دریک فضای شاد وجذاب به یادگیری عمیق بپردازد.

این کاربرگ  به صورت word و به صورت باز تهیه شده است تا امکان ویرایش و تغییرات احتمالی آتی در آن وجود داشته باشد.

                                                                       Image result for ‫دانلود‬‎

نویسنده : یاسر همرا : ۳:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

پرسشهای متن درس یازدهم هدیه های آسمانی ششم دبستان : پاداش بزرگ

آخرین نوشته ها

نویسنده : یاسر همرا : ٥:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
Comments نظرات () لینک دائم

پاسخنامه مسابقه بزرگ علمی بسیج دانش آموزی ۱۳۹۴

پاسخنامه تشریحی کلاس چهارم مسابقه علمی

پاسخنامه تشریحی کلاس پنجم مسابقه علمی

پاسخنامه تشریحی کلاس ششم مسابقه علمی

نویسنده : یاسر همرا : ٥:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
Comments نظرات () لینک دائم

دانلود رایگان سئوالات درس به درس تعلیمات اجتماعی ششم

دانلود رایگان سئوالات درس به درس تعلیمات اجتماعی ششم

سوالات درس۱ تا ۴مطالعات

سوالات درس ۵ مطالعات

ادامه مطلب

سئوالات متن درس دوازدهم تعلیمات اجتماعی ششم : چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویّه ش

پرسش های متن
۱- در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بود ؟
در اوایل قرن دهم هجری، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت و هر بخش آن در اختیار حکومتی بود.
۲- مشهور ترین پادشاه صفوی کیست و کجا را به پایتختی انتخاب کرد ؟
شاه عباس است و اصفهان را به پایتختی انتخاب کرد .
۳- عصر صفویّه چونه عصری در دانش و هنر معماری ایر ان است ؟

ادامه مطلب