پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

آموزش درس به درس ریاضی پایه ششم برای معلمان

 

درس1    لینک کمکی


درس2    لینک کمکی


 راهبرد حل مسئله  لینک کمکی


 درس 3  لینک کمکی


 درس 4   لینک کمکی


 

فصل دوم()

درس 1  لینک کمکی


 درس 2  لینک کمکی


 راهبرد حل مسئله   لینک کمکی


 درس 3  لینک کمکی


 درس4   لینک کمکی


 

فصل سوم()

درس 1  لینک کمکی


 درس 2  لینک کمکی


 

 فصل چهارم()

درس 1  لینک کمکی


درس 2   لینک کمکی


راهبرد حل مسئله  لینک کمکی


درس 3  لینک کمکی


 درس4  لینک کمکی


 

فصل پنجم()     کل فصل    لینک کمکی
;  فصل ششم()  
 فصل هفتم()  
 فصل هشتم()