پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

طرح درس و پاور پوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم طرح درس خلیج فارس (صفحه91-90

 

طرح درس خلیج فارس (صفحه91-90)  
 پاور پوینت تدریس درس خلیج فارس    

منبع سکوی ششم