پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

سوالات تیزهوشان ونوبت دوم پایه ششم نوبت دوم

سوالات ریاضی ششم دبستان فروردین۹۲

سوالات استعداهای برترششم دبستان فروردین۹۲

-سوالات تیمز ر یاضی وعلوم 

ششم ابتدایی

سوالاتتیزهوشان شهیداسدی ششم فروردین۹۲

-انواع تناسب/تناسب ساده-مرکب-معکوس و...

 

آزمون پاسخ نامه منبع

المپیادعلمی همیارششم

پاسخ نامه  سخت کوشان

 

آزمون علمی مرحله اول-رباط کریم

 

پاسخ نامه

 

بانک سوالات ششم


آزمون جامع ششم استان اصفهان

 

 پاسخ نامه

 

معلم خوانساری

 

آزمون علمی تلالو اندیشه

 


 

تلالو اندیشه

 

آزمون علمی ششم سبزوار

 

 

 

 سخت کوشان

 

آزمون علمی ششم ناحیه یک مشهد

 

   دبستان نصیرزاده

 آزمون علمی ششم ناحیه دو مشهد

  رویای یک معلم

منبع :http://aghaahmadi.blogfa.com/post-293.aspx

-نمایش زاویه های مکمل و متتم