پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی درس 1 و 2

دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی درس 1 و 2 لینک (1)
دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی درس 1 و 2 لینک (2)
منبع »http://www.portal1.teg-eaedu.ir