پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

محتوای آموزشی ریاضی ششم ابتدایی بخش اول و دوم (پاورپوینت)

محتوای آموزشی ریاضی ششم ابتدایی بخش اول و دوم (پاورپوینت)دانلود

منبع:آموزگار ششم ابتدایی شهرستان چالدران