پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

پاورپوینت زببا ی کسر -عدد مخلوط (بخش اول ریاضی ششم ابتدایی)

-تبدیل کسر به عدد مخلوط

- تبدیل عدد مخلوط به کسر

- جمع و تفریق اعداد مخلوط روی محور

- اعداد اعشاری