پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

انیمیشن برای آموزش ریاضی کلاس ششم

انیمیشن های ریاضی

یک بازی جالب برای یادگیری جمع اعداد یک رقمی

یک فایل آموزش برای تفریق اعداد سه رقمی(بدون انتقال)

یک کارگاه علمی برای جمع اعداد دورقمی

یک بازی جذاب برای جمع اعداد یک رقمی

یک بازی جذاب برای جمع اعداد دورقمی

تمرینی جالب برای تفکیک اعداد دورقمی وجمع آنها

تمرینی برای یادگیری جمع اعداد برروی بردار

تمرینی برای یادگیری جمع اعداد دورقمی (بدون انتقال)

تمرینی جذاب برای یادگیری ساعت

تمرینی برای مقایسه ساعت دیجیتال وعقربه ای

تمرینی برای یادگیری جمع اعداد دو رقمی(با انتقال)

تمرینی برای یادگیری اندازه گیری

تمرینی برای یادگیری ساعات قبل وبعد از ظهر

منبع :http://6sheshom6.blogfa.com/post/313