پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

پورپوزال بررسی اثر بخشی روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است.

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ در شهر ….. تدریس می کنند را تشکیل می دهد که شامل ….. معلم (….. معلم مرد و ….. معلم زن) و ….. دانش آموز (…… دانش آموز پسر …… دانش آموز دختر) را در بر می گیرد. از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان ….. نفر از معلمان ابتدائی و …… نفر از دانش آموزان به عنوان حجم نمونه انتخاب خواهند شد. در مرحله بعد پرسشنامه میزان استفاده معلمان از روش های نوین تدریس و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در بین معلمان توزیع و جمع آوری و تحلیل می شود .

                                                       Image result for ‫دانلود‬‎

نویسنده : یاسر همرا : ۳:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم