پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

گذر رودخانه – انشای آزاد درس اول مهارتهای نوشتاری پایه نهم

 

گذر رودخانه - انشای آزاد درس اول مهارتهای نوشتاری پایه نهم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشای آزاد صفحه ۲۴ .کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه

 

گذررودخانه

 

"گذر" یا عبور کلمه ای است که در خویش معا نی چون .حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر ویا سپری شدن مسافت و یا زمانی خاص را به یاد انسان ها می آورد . وقتی از جایی گذر می کنیم به بیان ساده تر ،یعنی آن چیز را پشت سر گذاشته ایم و از آن عبور کردیم . اما وقتی به گذر رود خانه می اندیشیم آنچه باعث دقت و توجه ما می شود حرکت و تکاپویی رود خانه در مسیری خاص است. حرکتی که بستگی  به موقعیت جغرافیایی بستر این حرکت می توان آن را با زیبا ترین کلمات و واژه ها به تصویر کشیدو معنا نمود.

 

Image result for ‫دانلود‬‎انشای آزاد صفحه ۲۴ .کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه

انشای آزاد صفحه ۹۶آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم دبیرستان

بازنویسی حکایت نگاری صفحه ۱۰۷ کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه نهم دوره اول متوسطه