پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

دانلود فیلم آقکند- موضوع فعالیت 11تفکروپژوهش کلاس ششم

فیلم آقکند- بخش اول       


 

 

 

فیلم آقکند- بخش دوم            

 

منبع :سکوی ششم