پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

دانلود فیلم لی لی حوضک- موضوع فعالیت 13تفکر و پژوهش

           بخش اول                

 

                          بخش دوم

                                      منبع : سکوی ششم