چگونه درس آزاد را در کلاس ششم تدوین کنیم ک

برای تدوین  «درس آزاد » می توان به دو روش زیر عمل نمود :

الف : روش بارش مغزی (یورش فکری)                                                  ب : روش قضاوت عملکرد

 

برای تدوین  «درس آزاد » می توان به دو روش زیر عمل نمود :

الف : روش بارش مغزی (یورش فکری)                                                  ب : روش قضاوت عملکرد

الف : روش بارش مغزی (یورش فکری)

قواعد و قوانین :

* تمامی ایده ها به جز شوخی های آشکار، باید پذیرفته شود.

* هیچگونه انتقادی بر هیچ یک از پیشنهاد ها جایز نیست. (انتقاد ممنوع)                                                 

* اعضا باید بر اساس ایده های یکدیگر ، ایده های جدید بسازند.(تکوین ایده ها)

* هیچ ایده ای به شخص خاصی تعلق ندارد.

* رهبر باید ایده ها و عقاید افراد ساکت را پرسیده و به آن ها تقویتی مثبت ارائه نماید.

* کیفیت ، کم اهمیت تر از کمیّت است اما این امر نباید دلیلی بر رها سازی اعضا از انجام تفکری خلاقانه و هوشمندانه باشد . (کمیّت گرایی)

مراحل ارائه :

* بیان و ارائه قوانین روش بارش مغزی (قوانین فوق).

* ارائه موضوع یا مسئله .(موضوع درس آزاد با توافق دانش آموزان در ارتباط با فصل )

* آغاز ابراز ایده و فکر (بیان جمله های در باره موضوع درس آزاد از طرف دانش آموزان)

* نمایش ایده ها برای تکوین. ( جمله ها را روی تابلو نوشته و تکراری ها را حذف و برخی را در هم ادغام می کنیم.)

* بررسی و ارزشیابی ایده ها .( کدام جمله ها با موضوع در ارتباطند؛آن ها را انتخاب کرده و بی ارتباط ها را کنار می گذاریم.)

* سازماندهی ایده ها (تقدم و تأخر دادن به جمله ها و تهیه و تدوین متن مورد نظر به عنوان درس آزاد.)

ب : روش قضاوت عملکرد

برای اجرای این روش در تهیه ی درس آزاد ، ابتدا معلم باید روز قبل دانش آموزان را تشویق به مطالعه در مورد موضوع مورد نظر ( با توجه به عنوان فصل ) نماید.

مراحل تهیه و تدوین درس آزاد با روش قضاوت عملکرد:

* انتخاب موضوع در ارتباط با فصل توسط دانش آموزان و مطالعه و تحقیق در مورد آن موضوع، در روز قبل.

* تهیه یک متن کوتاه به صورت انفرادی توسط دانش آموزان.

* بیان دلایل انتخاب این متن توسط دانش آموزان.

* از دانش آموزان درخواست می کنیم تا متن را در گروه برده و بررسی کنند.پس از بررسی در گروه سه حالت پیش خواهد آمد.

حالت اول : ممکن است یکی از متن ها استفاده شود.

حالت دوم : ممکن است بخش هایی از چند متن استفاده شود.

حالت سوم : از تمامی متن ها استفاده شود.

*  دادن معیار استاندارد و تهیه ی متن جدید با توجه به معیار های استاندارد.

 معیار هایی مانند :

 الف ) متن ساده و روان باشد.

 ب) دانش آموزان معنی کلمات به کار برده شده را بداند و   ج ) ... .

* متن جدید گروه ها ( با توجه به معیار های استاندارد ) خوانده شده ومتن برگزیده را به عنوان متن درس آزاد استفاده می کنیم. نظرات سازنده ی شما مُعین بنده در ارائه ی مطالب بعدی خواهد بود . انشاءاللّه


منبع :http://payesheshom.persianblog.ir/post/74/

/ 3 نظر / 103 بازدید
ساغر

[نیشخند][شوخی]

مرتضا پاشایی

[لبخند]سلام خوبین چه خبر

مرتضا پاشایی

[لبخند]سلام خوبین چه خبر