آزمون ورودی برای تدریس فصل یک ریاضی ششم

آزمونی که مشاهده می کنید برای دانش آموزان و همکاران گذاشته شده تا قبل از تدریس فصل اول از اوضاع درسی خود یا شاگردان خود مطلع شوند . این سوالات میزان آمادگی شاگردان را برای یادگیری فصل اول نشان می دهد . موفق باشید.

    صفحه اول

   صفحه دوم

منبع »آموزش ششم ابتدایی

/ 0 نظر / 117 بازدید