آموزش درس به درس ریاضی پایه ششم برای معلمان1392

آموزش درس به درس ریاضی پایه ششم برای معلمان1391

 

آموزش درس به درس ریاضی پایه ششم برای معلمان1391

فصل اول

درس اول

درس دوم

راهبرد حل مسئله

درس سوم

درس چهارم

فصل دوم

درس اول

درس دوم

راهبرد حل مسئله

درس سوم

درس چهارم

فصل سوم

درس اول

درس دوم

 

فصل چهارم

درس اول

درس دوم

درس سوم  

درس چهارم

راهبرد حل مسئله

فصل پنجم

درس اول   

درس دوم  

درس سوم  

درس چهارم  

فصل ششم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

حل مسئله

فصل هفتم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

حل مسئله

فصل هشتم

 

 
​آموزش و راهنمای گام به گام ریاضی ششم ابتدایی
/ 0 نظر / 22 بازدید