نمونه تجربیات مدون معاون ابتدایی جهت ارتقا شغلی

در این نمونه تنظیمی تجربیات مدون مربوط به معاونت درمدارس ابتدایی با ارائه چالش ها و راهکارهای مربوط لحاظ قرار داده شده است که فرهنگیان محترم برای ارتقاء رتبه شغلی ارشد به خبره و خبره به عالی می توانند از این نمونه به عنوان الگو جهت تکمیل فرایند کاری خود استفاده ک ...

/ 0 نظر / 12 بازدید