سوالات ازمون ورودی ششم به -هفتم سال 1392

آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان البرز92-93

آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان اردبیل92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان آذربایجان92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان بوشهر92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان چهار محال و بختیاری92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان ایلام92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان اصفهان92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان فارس92-93

آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان  گیلان 92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان گلستان92-93

.آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان هرمزگان92-
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان کرمان92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان کرمانشاه92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان خراسان شمال و جنوبی92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان خراسان رضوی خوزستان92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان پاسخنامه خراسان رضوی92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان مرکزی92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان پاسخ خراسان شمالی92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان قم92-93
آزمون ورودی به مدارس نمونه و تیزهوشان تهران92-93

 

جدیدترین

 

 برای دانلود سوالات زیر بر روی کلمه جلد و صفحه کلیک کنید

منبع :http://dehghani6.persianblog.ir/

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید