نمونه تجربیات مدون مدیر ابتدایی جهت ارتقا شغلی

 

در این نمونه تنظیمی تجربیات مدون مربوط به مدیر درمدارس ابتدایی با ارائه چالش ها و راهکارهای مربوط لحاظ قرار داده شده است که فرهنگیان محترم برای ارتقاء رتبه شغلی ارشد به خبره و خبره به عالی می توانند از این نمونه به عنوان الگو جهت تکمیل فرایند کاری خود  استفاده کنند.

تعداد صفحات :53

ارائه به صورت :word

این فایل برای نخستین بار در فضای اینترنت ارائه می شود وبه محض فروش به 5 نفر اول لینک دانلود آن غیر فعال خواهد شد

 

 

 

نمونه تجربیات مدون مدیر ابتدایی جهت ارتقا شغلی

در این نمونه تنظیمی تجربیات مدون مربوط به مدیر درمدارس ابتدایی با ارائه چالش ها و راهکارهای مربوط لحاظ قرار داده شده است که فرهنگیان محترم برای ارتقاء رتبه شغلی ارشد به خبره و خبره به عالی می توانند از این نمو ...

/ 0 نظر / 8 بازدید