دانلود سوالهای ریاضی و سوالات تیزهوشان کلاس ششم ابتدایی

**ریاضی**

نمونه سوال شماره ۱ ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۲ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۳ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۴ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۵ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۶ریاضی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۷ریاضی ششم نوبت اول

دانلود مجموعه مسئله های چهارگزینه ای تیزهوشان

1  

منبع: پایه ششم، دبستان شاهد بندر انزلی 


دانلود پاسخ نامه‌سوالات

1
/ 0 نظر / 6 بازدید