دانلود رایگان کتاب گویا گلستان اثر سعدی شیرازی

دانلود رایگان کتاب گویا گلستان اثر سعدی شیرازی

توضیحات:

« چشم درد
مردکی را چشم درد برخاست، پیش بیطار ]دامپزشک[ رفت که دواکن. بیطار از آنچه در چشم چارپای می کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند گفت بر او هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی، پیش بیطار نرفتی. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آنکه ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رای منسوب گردد.

 

 تربیت
پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت این فرزند توست تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خویش، ادیب خدمت کرد متقبل شد و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فصل و بلاغت منتهی شدند. ملک دانشمند را مواخذت کرد و معاقبت فرمود که و عده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت بر رای خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طباع مختلف
.

..

دانلود رایگان کتاب گویای گلستان

نویسنده : مصلح الدین سعدی شیرازی

 پسورد : www.irtanin.com
 دانلود کتاب صوتی قسمت اول دیباچه - ۲٫۲۰ مگابایت |    لینک کمکی

 دانلود کتاب صوتی  باب ۱ در آداب صحبت - 6.88 مگابایت |   لینک کمکی 

 دانلود کتاب صوتی  باب ۲ در فواید خاموشی- ۱٫۲۸ مگابایت |   لینک کمکی 

 دانلود کتاب صوتی باب ۳  در تاثیر تربیت- ۲٫۹۰  مگابایت | _ لینک کمکی

 دانلود کتاب صوتی باب ۴  در فضیلت قناعت - ۳٫۰۲ مگابایت |  لینک کمکی

 دانلود کتاب صوتی باب ۵  در اخلاق درویشان- ۵٫۵۸ مگابایت | لینک کمکی 

 دانلود کتاب صوتی باب ۶  در عشق و جوانی- ۱٫۱۶ مگابایت | لینک کمکی

 دانلود کتاب صوتی باب ۷  در ضعف و پیری - ۱٫۱۱ مگابایت | لینک کمکی

 دانلود کتاب صوتی باب ۸ در سیرت پادشاهان- ۶٫۲۴ مگابایت |   لینک کمکی

 سایت سازنده
 لینک منبع

/ 0 نظر / 51 بازدید