دانلودنمونه سوالهای فارسی کلاس ششم ابتدایی

**فارسی**

نمونه سوال شماره ۱ فارسی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۲فارسی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۳فارسی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۴فارسی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۵فارسی ششم نوبت اول 

نمونه سوال شماره ۶فارسی ششم نوبت اول 

منبع: پایه ششم، دبستان شاهد بندر انزلی 


 

/ 0 نظر / 8 بازدید