فعالیت‌های نرم‌افزاری ریاضی دوره ابتدایی

فعالیت‌های نرم‌افزاری ریاضی دوره ابتدایی

در این بخش نمونه‌ای از فعالیت‌های ریاضی دوره ابتدایی به‌صورت نرم‌افزار طراحی شده که با کلیک بر روی هر عنوان می‌توانید آن را اجرا نمایید. برای خروج از هر فعالیت از کلیدهای ترکیبی Alt + F4 استفاده کنید.برای اجرا نیاز به نرم افزار فلاش پلایر دارید .

 

دانلود:


کار با اشکال هندسی 1

کار با اشکال هندسی عملیات جمع

عملیات جمع با استفاده از محور

تفریق

شناخت اشکال هندسی 

منبع: گروه ریاضی دفتر تالیف وکتب درسی

 دانلود فلش پلیر :

توجه: اجرای هریک از این فعالیت‌ها نیاز به نرم‌افزار Flash Player دارد لذا در صورتی که سیستم شما فاقد این نرم‌افزار است آن را از اینجا دانلود کنید:

دانلود : Flash Player

منبع : پیک آموزشی

/ 0 نظر / 11 بازدید